Consultancy

QA Tester

What can you offer us? What do we offer you?

QA Tester

Wat bied jij ons? Wat bieden wij jou?

Projektų Vadovas / Konsultantas

Jūs būsite atsakingas už visą mokyklos nebaigimo projektų priežiūrą švietimo srityje ir savivaldybėse. Daugiausia dėmesio skirsite mūsų programinės įrangos sistemų procesų palaikymui. Vadovausite procesams nuo A iki Z; naudodamiesi mūsų programinės įrangos produktais formuosite projekto kryptį, pristatinėsite, koordinuosite, mokysite, vadovausite, teiksite ataskaitas ir palaikysite ryšius tiek su klientais, tiek su kolegomis. Be to, prisidėsite prie …

Projektų Vadovas / Konsultantas Read More »

Project Manager / Consultant

Ești esponsabil pentru întreaga supervizare a proiectelor de părăsire timpurie a școlii în educație și la municipalități. Accentul este pus pe susținerea proceselor în combinație cu sistemele noastre software. Ești coordonator și ghidezi procesele de la A la Z; formulezi abordarea proiectului cu ajutorul produselor noastre software, prezinți, coordonezi, instruiești, ghidezi, raportezi și ții legătura …

Project Manager / Consultant Read More »

Projectleider / Consultant

Jij bent verantwoordelijk voor de gehele begeleiding van VSV-projecten in het onderwijs en bij gemeenten. De focus ligt hierbij op procesbegeleiding in combinatie met onze softwaresystemen. Daarin ben jij een echte spin in het web en begeleid je processen van A t/m Z; je formuleert met behulp van onze softwareproducten de projectaanpak, presenteert, coördineert, traint, …

Projectleider / Consultant Read More »

PowerBI Konsultantas

Būdamas “Emendis” duomenų saugyklos inžinieriumi, dirbsite kurdamas mūsų BI duomenų saugyklą. Projektuosite techninę architektūrą ir realizuosite duomenų saugykla “Azure” sistemoje, kad galėtumėte toliau formuoti mūsų BI aplinką. Naudodamiesi šia BI duomenų saugykla jūsų kolegos sukurs grafiškai patrauklias ataskaitas ir perkels duomenis į vaizdines prezentacijas, kad mūsų išvados būtų suprantamos verslui. Ką galite mums pasiūlyti? Ką …

PowerBI Konsultantas Read More »

PowerBI Consultant

În calitate de Data Warehouse Engineer la Emendis, ve-i lucra la configurarea depozitului nostru de date BI. Vei proiecta arhitectura tehnică și vei realiza un depozit solid în cadrul Azure pentru a modela în continuare peisajul nostru BI. Cu ajutorul acestui BI Data Warehouse, colegii tăi vor crea rapoarte atractive din punct de vedere grafic …

PowerBI Consultant Read More »

PowerBI Consultant

Als Data Warehouse Engineer bij Emendis ga je aan de slag met het opzetten van ons BI Data Warehouse. Je ontwerpt de technische architectuur en realiseert een solide warehouse binnen Azure om ons BI landschap verder vorm te geven. Met dit BI Data Warehouse zullen je collega’s grafisch aansprekende rapportages maken en de data vertalen …

PowerBI Consultant Read More »

PowerBI Consultant

As a Data Warehouse Engineer at Emendis you will work on setting up our BI Data Warehouse. You will design the technical architecture and realize a solid warehouse within Azure to further shape our BI landscape. With this BI Data Warehouse your colleagues will create graphically appealing reports and translate the data into visual presentations …

PowerBI Consultant Read More »